Menu

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی مفتح شمالی-پایین تر از خیابان شهید مطهری-کوچه شهید بخشی موقر-پلاک 12 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
اينترنتي -
مرکزي - تهران 1 مفتح شمالی-پایین تر از خیابان شهید مطهری-کوچه شهید بخشی موقر-پلاک 12 88317679 بهزاد بهادری
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان