امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج در تاریخ 1392/06/02 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
نامه موافقت سازمان با تغییرات امیدنامه صندوق دماسنج
موافقت با مجمع 26 دی
تغییرات مجمع اردیبهشت 96
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1395/10/26
تغییرات امید دی 95
تایید 15 آذر
آگهی روزنامه آخرین تغییرات صندوق دماسنج
آخرین تغییرات امیدنامه صندوق دماسنج